Zarządzenie Nr 101/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 101/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/VI/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie dochodów i wydatków z ZFŚS oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania.

Pobierz dokument - format pdf