Składy osobowe komisji Rady Miejskiej VII kadencji

KOMISJA REWIZYJNA:
 
Przewodniczący: Czesław Skowroński
Wiceprzewodniczący: Dariusz Dryjański
 Członkowie Eryk Kowcuń
  Piotr Kusiakiewicz
  Marian Suska
KOMISJA BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH:  
Przewodniczący: Zdzisław Gorzeliński
Wiceprzewodniczący: Jolanta Molska
Członkowie:   
Wiesława Gil
  Włodzimierz Grobys
  Eryk Kowcuń
  Karol Szehyński
  Piotr Kusiakiewicz
  Czesław Skowroński

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

SPRAW SOCJALNYCH, OPIEKI SPOŁECZNEJ

I ZDROWIA:

 
Przewodniczący: Grzegorz Grygiel
Wiceprzewodniczący: Adam Stencel
Członkowie: Renata Garsztka
  Elżbieta Hyla
  Anna Regulska-Duda
  Bernadeta Gawrońska

KOMISJA WSI, ROLNICTWA I OCHRONY

ŚRODOWISKA:

 
Przewodniczący: Marian Suska
Wiceprzewodniczący: Jan Noskowski
Członkowie:   
Adam Stencel
   
KOMISJA OŚWIATY I KULTURY:  
Przewodniczący:   
Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący: Anna Śledzianowska
Członkowie: Wiesława Gil
  Grzegorz Grygiel
  Błażej Kaczmarek
  Jolanta Molska
KOMISJA SPORTU I REKREACJI:  
Przewodniczący:   
Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący: Anna Regulska-Duda
Członkowie: Zdzisław Gorzeliński
  Tadeusz Grobys
  Błażej Kaczmarek
  Karol Szehyński
  Anna Śledzianowska