Zawiadomienie GK.6220.4.11.2014.MCh z dnia 11.12.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.11.2014.MCh z dnia 11.12.2014 o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf