Uchwała Nr SO-0957/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r

Uchwała Nr SO-0957/26/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf