Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 27/2014 z dnia 22.09.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W PLESZEWIE” na terenie działek nr 2645, 2654/3, am-41, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf