Protokół nr I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół nr I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 grudnia 2014 r.