Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terei Miasta i Gminy Pleszew na okres od 02-01-2016 roku do 31-12-2016 roku.

Pobierz  tekst ogłoszenia - format pdf