Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWYCH NN W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 168, 170/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 172/23, 271, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.
 
Pobierz dokument - format pdf