Obwieszczenie AU.6733.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI ENERGETYCZNYMI, W PLESZEWIE PRZY UL. KALISKIEJ NA DZIAŁKACH NR 2244/6, 2180/6, 2246, 2251, 2260/1, 2260/2, 2269, 2270/1, 2278, AM.26, 1901/6, 1901/5 am.25, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf