Obwieszczenie AU.6733.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn-0,4 kv w miejscowości Suchorzew na terenie działek nr 73/5, 61, 54, 55, 52/1, 37, 36, am.24, obręb Suchorzew.
 
Pobierz dokument - format pdf