Wykaz z dnia 05.01.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Warneńczyka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00021208/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 2937/52 o pow. 0,1135 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf