Zawiadomienie GK.6220.1.2015.MCh z dnia 12.01.2015

Zawiadomienie GK.6220.1.2015.MCh z dnia 12.01.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.2.6.2014 z dnia 13.03.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew".

Pobierz dokument - format pdf