Obwieszczenie AU.6721.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf