Obwieszczenie AU.6721.5.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.5.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - etap I i II.

Pobierz dokument - format pdf