Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew”.
 
Pobierz dokument - format pdf