Zarządzenie Nr 50/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 50/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf