Dokumenty związane z wydaniem licencji TAXI

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Zapotrzebowanie na identyfikator kierowcy taksówki

Załącznik 1 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy

Załącznik 2 - Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców

Załącznik 2a - Oświadczenie kierowcy o spełnianiu art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust 1 pkt 2 oraz art. 39a ust 1 pkt 1-4

Załącznik 3 - Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką