Obwieszczenie AU.6733.29.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV DO ZASILENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 90/5, 96, 99/1, (AM.12), 6, 7/2, 37, AM. 24, 33, 37/14, 37/13, 37/5, (AM. 23), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf