Obwieszczenie AU.6733.30.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warBUDOWA LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 41/14 I 41/19, (AM. 23), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf