Wykaz z dnia 30.01.2015

Burmistrz Miasta i Gmuiny Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 18/49 o pow. 0,0656 ha i 18/51 o pow. 0,0391 ha.

Pobierz dokument - format pdf