Wykaz z dnia 04.02.2015

Burmistrz Miasta i Gmuiny Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 138/29 o pow. 0,0403 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf