Obwieszczenie AU.6733.1.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NIESKIEGO NAPIĘCIA na terenie działek nr 168, 167/1, 167/2, 311/14, 311/2, 311/12, 311/13, 164, 271, 163, 162, 157, 156, 237, 236, 234/4, 233/3, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf