Obwieszczenie AU.6733.31.2014.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2014.2015 z dnia 3 lutego 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 73/5, 61, 54, 55, 37, 36, 34, (AM. 24), OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf