Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym - informacja zamieszczona dn. 11.02.2015 r. - format pdf

Link do dokumentów dot. Koncesji na roboty budowlane pn. "Wybór partnera prywatnego dla realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie".