Wykaz z dnia 27.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową nr 1 A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położona w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1.
 
Pobierz dokument - format pdf