Obwieszczenie AU.6733.2.2015 z dnia 3 marca 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NIESKIEGO NAPIĘCIA w rejonie ul. Wierzbowej i Szpitalnej w Pleszewie na terenie działek nr 223/15, 223/35, 223/38, 223/37,am.17, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf