Obwieszczenie AU.6721.18.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.18.2015 z dnia 20 marca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszew - Wschód".

Pobierz dokument - format pdf