Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.03.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m na działkach o nr ewidencyjnych 10 i 11 położonych w obrębie Sowina, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie" w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. 111.

Pobierz dokument - format pdf