Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 23 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ NR 639039P ZIELONA ŁĄKA – BRZEZIE NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO DROGI POWIATOWEJ NR 4343P na terenie działek nr 300, 303/6, 298/3, 296/1, 295/3, 297, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf