Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014.

Pobierz dokument - format pdf