Obwieszczenie AU.6733.2.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI W PLESZEWIE W REJONIE ULIC WIERZBOWEJ I SZPITALNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 223/15, 223/35, 223/37, 223/38, AM.17, OBRĘB PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf