Obwieszczenie AU.6733.4.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15 kV – BUDOWA LINII KABLOWYCH NN I SN W PLESZEWIE w rejonie ulic Spornej, Kubackiego, Al. Mickiewicza, parku Plant.
 
Pobierz dokument - format pdf