Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ NR 639039P ZIELONA ŁĄKA – BRZEZIE NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO DROGI POWIATOWEJ NR 4343P NA TERENIE DZIAŁEK NR 300, 303/6, 298/3, 296/1, 295/3, 297, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.
 
Pobierz dokument - format pdf