Wykaz z dnia 28.04.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu: 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów oznaczonej w ewidencji gruntów gminy PLESZEW numerami działek 18/49 i 18/51 o powierzchni łącznej. 1.047 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0.
 
Pobierz dokument - format pdf