Obwieszczenie AU.6733.7.2015 z dnia 5 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 z dnia 5 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie działek nr 128/3, 75, 28/3, 129, 131/1, 131/2, 27/3, 24, 20/4, 21/1, 21/2, 22/8, 22/9, 22/4, am.1, obręb Dobra Nadzieja
 
Pobierz dokument - format pdf