Uchwała Nr SO-0954/42/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr SO-0954/42/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf