Obwieszczenie AU.6730.96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2015r.

Obwieszczenie AU.6730.96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 304, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB KUCZKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf