Obwieszczenie AU.6730.60.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2015r.

Obwieszczenie AU.6730.60.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2015r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO TRZYKONDYGNACYJNEGO (30 LOKALI MIESZKALNYCH) WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 2937/52, 2937/53, AM-36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf