Wykaz z dnia 12.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 na działkach oznaczonych nr 3041/1,3041/2, 3022/1, 3022/2, 3042/1, 3042/2 o łącznej pow. 3.999 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017281/8

Pobierz dokument - format pdf