Obwieszczenie AU.6733.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 49/12, 82, 74/1, 81, 83/2, 83/3, 150, 151, 152, 153, 154, 90, 128/7, 128/3, am.1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf