Obwieszczenie AU.6721.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf