Obwieszczenie AU.6733.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 168, 167/1, 167/2, 311/14, 311/2, 311/12, 311/13, 164, 271, 163, 162, 157, 156, 237, 236, 234/4, 233/3, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf