Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15KV - BUDOWA LINII KABLOWYCH NN I SN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW W REJONIE ULIC: AL. MICKIEWICZA, SPORTOWEJ, SPORNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 2486, 2487, 3103/1, 2477/11, 2478/4, 2478/2, 2478/3, 2495, 2350/2, 2492/1, 2497/5, 2493/3 AM. 39, 2374, AM.40, 2498, 2497/6, 2322/1,2517/1, 2797, 2798, 2516/1, 2524/2, AM.43, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf