Obwieszczenie AU.6733.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4 kV W MIEJSCOWOŚĆI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 128/3, 75, 28/3, 129, 131/1, 131/2, 27/3, 24, 20/4, 21/1, 21/2, 22/8, 22/9, 22/4, 29, AM.1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf