Obwieszczenie AU.6733.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W PLESZEWIE PRZY ULICY OSIEDLOWEJ 1 na terenie działki nr 378, ark. mapy 19, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf