Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI W MIEJSCOWOŚĆI NOWA WIEŚ - FOLUSZ NA TERENIE DZIAŁEK NR 323, 325/1, 324/1, (AM.1), 62/1, 63/4, 63/3, 64/1, 65/1, (AM.2), OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf