Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚĆI JANKÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 14, 15/1, 15/2, 19/2, 23, 24, 30/1, 30/2, 33/4, 33/3, 33/1, 34/2, 34/1, 36/2, 22, 35, (AM.1), OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf