Obwieszczenie AU.6721.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I.

Pobierz dokument - format pdf