Obwieszczenie AU.6730.94.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 304, AM-1, OBRĘB KUCZKÓW, GMINA PLESZEW.

 

Pobierz dokument - format pdf