Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 165/3, 149, 148/36, 148/32, 148/33, 148/30, 148/29, 148/28, 148/35, 148/34, AM.2, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf